ekonomia_a_7-1.F.jpg
Wyniki banków spółdzielczych po trzech kwartałach 2006 r.