Jak budować ze spółdzielnią

W relacji z deweloperem jesteśmy klientem i kupujemy towar. Możemy w pełni korzystać z praw konsumenckich. W wypadku spółdzielni jesteśmy partnerem, musimy więc mieć świadomość, że jako spółdzielca ponosimy ryzyko inwestycyjne. Spółdzielczość to forma elitarna, adresowana do ludzi aktywnych społecznie. Tu nie sprawdza się formuła: płacę, to wymagam. Decydując się na wstąpienie do spółdzielni i budowanie tam mieszkania dla siebie, zaczynajmy od czytania statutu spółdzielni, a także wniosków polustracyjnych. Pamiętajmy, że spółdzielnia inwestująca musi poddawać się co rok lustracji, a dokumenty z niej powiedzą wiele o tym, jak spółdzielnia zarządza majątkiem członków.