Czas na nowe windy
DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU MAJĄ BYĆ WYMIENIANE WINDY O WYSOKIM POZIOMIE ZAGROŻENIA, KTÓRE STWARZAJĄ:
 • ? instalacje ze szkodliwych materiałów (np. azbest)
 • ? niedokładne zatrzymywanie się windy na określonych poziomach
 • ? szyb obudowany tylko częściowo
 • ? ruchoma podłoga
 • ? zamontowanie szkła w drzwiach kabinowych i przystankowych
 • ? brak urządzeń alarmowych
 • ? możliwość jazdy kabiny przy otwartych drzwiach

DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU MAJĄ BYĆ ZMODERNIZOWANE DŹWIGI O ŚREDNIM POZIOMIE ZAGROŻENIA, KTÓRE STWARZAJĄ:
 • ? brak prawidłowych oznaczeń i instrukcji obsługi windy
 • ? niewystarczająca wentylacja kabiny
 • ? brak awaryjnego oświetlenia w kabinie

NISKIE ZAGROŻENIA - NIE PRZEWIDZIANO TERMINU ICH USUNIĘCIA. DO TAKICH ZALICZONO:
 • ? brak kontroli obciążenia
 • ? brak antypoślizgowej podłogi w maszynowni i linowni

Źródło: KFKd