Kiedy zwolnienie

Zwolnienia od podatku nie stosuje się do dochodów uzyskiwanych z prac badawczych, które są prowadzone nie w interesie publicznym, lecz głównie dla prywatnej korzyści określonej osoby lub osób (art. 20 ust. 2).