Wynagrodzenia w zarządzie spółek

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i zarządu z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółki lub radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii tam też mogą być opodatkowane