Czym jest dywidenda

Zgodnie z umową, dywidenda to dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do podziału zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw (z wyjątkiem wierzytelności), do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który - według prawa państwa, w którym wypłacająca dywidendę spółka ma siedzibę - jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym.