Co z innymi dochodami

Zgodnie z art. 22 pkt 1 inne dochody osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Polsce (bez względu na to, gdzie są osiągane), które nie są objęte postanowieniami wcześniejszych artykułów tej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, czyli odpowiednio w zależności od miejsca zamieszkania: w Niemczech albo w Polsce.

Przepis ten nie dotyczy jednak osób, które w drugim państwie prowadzą działalność gospodarczą poprzez tzw. zakład lub samodzielnie wykonują wolny zawód.