Czy naukowiec zapłaci podatek

Ze zwolnienia podatkowego nie korzystają dochody otrzymywane za prace badawcze, które nie są prowadzone w interesie publicznym. Jeśli więc naukowiec prowadzi badania, które służą głównie indywidualnej korzyści jednej osoby lub większej liczby osób, badacz nie ma co liczyć na preferencje w podatku.