Festiwal Jana Berdyszaka
POZNAŃ

Galeria Miejska Arsenał - "Popowłocza" (do 28 grudnia)
Galeria ON - "Negatyw/Pozytyw" (do 8 grudnia)
Galeria Szyperska - "Negatyw/Pozytyw" (do 14 stycznia 2007)
Galeria Stary Browar (Ratusz i Słodownia) - "Prace 1960 - 2006" (do 31 stycznia 2007)
Galeria Piekary - "Książki" (do 8 grudnia); "Modele (12 - 23 grudnia); "Ciemność" (4 - 13 stycznia 2007)

TORUŃ

Galeria Sztuki Wozownia - "Słupy i reszty I" (14 grudnia - 16 stycznia 2007) i "Słupy i reszty II" (19 grudnia - 16 stycznia 2007).