Gdańsk, Kraków, Tczew, Warszawa, Zielona Góra

Darmowe zaproszenia w kasach kin

Koronacja, 50 min (1979)

Ksiądz Franciszek Dźwigoński‚ proboszcz parafii w Makowie Podhalańskim‚ przygotowuje swoich parafian do uroczystego ukoronowania obrazu Matki Bożej Makowskiej przez Jana Pawła II. Pielgrzymka‚ która wyrusza z Makowa Podhalańskiego na krakowskie Błonia - na spotkanie z Ojcem Świętym - jest nietypowa‚ ponad sto aut prowadzi obraz Matki Bożej Makowskiej. Doniosłe wydarzenie skłania ks. Franciszka Dźwigońskiego do refleksji na temat roli polskiego Kościoła w powojennej Polsce oraz losów Polaków od niemieckiej okupacji po sowiecką dominację. Refleksja księdza jest drugą płaszczyzną narracji filmowej. Powstała na podstawie dokumentów parafialnych oraz wielogodzinnych rozmów z proboszczem.

Śmierć studenta, 50 min (1977 - 78)

Film opowiada o wydarzeniach związanych z tragiczną śmiercią krakowskiego studenta Staszka Pyjasa. Oglądamy fragmenty czarnego marszu w Krakowie‚ zgromadzenie uliczne przy bramie pod nr Szewska 7‚ demonstrację oraz czytanie dokumentu Studenckiego Komitetu Solidarności przy Kościele św. Anny w Warszawie. Te‚ wydarzenia oraz wiele innych‚ wywołał protest nielicznej grupy głównie młodych ludzi‚ członków rodzącej się opozycji spod znaku KOR. Reżyser rozmawia z mieszkańcami domu przy Szewskiej 7‚ na którego klatce schodowej znaleziono Pyjasa‚ z jego przyjaciółmi oraz osobami mogącymi rzucić światło nasprawę‚ szuka wyjaśnienia okoliczności tragicznej śmierci studenta.

Przedmurze, 56 min (1981 - 82)

270. warszawska piesza pielgrzymka do Częstochowy. Jej bohaterami są młodzi ludzie uczestniczący w pielgrzymce; ze swoimi modlitwami‚ intencjami‚ śpiewami i... bąblami na nogach. To‚ co dzieje się na postojach i w czasie odpoczynków‚ szczególnie zabawy młodzieży‚ jest równie interesujące dla kamery jak sam marsz. Reżyser Jarmo Jääskeläinen próbuje dociec przyczyn fenomenu pielgrzymowania Polaków na Jasną Górę. I nie jest paradoksem‚ że momentowi dotarcia do celu‚ do Świętego Obrazu - po dziewięciu dniach marszu - poświęca w dokumencie zaledwie parę chwil.

Granice demokracji, 29 min ( 1981)

Komitet Zakładowy Huty im. Lenina w Nowej Hucie zbiera się w sali imprez kulturalnych huty‚ żeby wysłuchać sprawozdania delegatów‚ którzy wrócili z nadzwyczajnego zjazdu PZPR. Członkowie "Solidarności" odmówili uczestnictwa w tym spotkaniu. Oglądamy dokumentalne nagranie - zawierające mistrzowski komentarz odautorski - które ostatecznie wskazuje na wewnętrzny rozkład i nieuchronny upadek partii. Desperacja członków organizacji zakładowej wytworzyła niezwykłą atmosferę owego zebrania partyjnego‚ które brutalnie obnażyło tytułowe granice demokracji - początek końca PRL.Film został zrealizowany na trzy miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego.

Wolność za murami, 48 min ( 1982 - 86)

Podstawą warstwy obrazowej filmu jest zestaw blisko dwustu zdjęć potajemnie wykonanych w kilku obozach internowania. Autorami jest trójka internowanych. Zdjęcia wykonane zostały między majem a październikiem 1982 roku. "Wolność za murami" jest najbardziej "ikonograficznym" dokumentem Jarmo Jääskeläinena. Bohaterowie ze zdjęć‚ rozsiani już w 1986 r. po świecie‚ opowiadają o swoich przeżyciach‚ o stanie wojennym‚ o stłamszeniu "Solidarności" przez władzę‚ o aresztowaniach.

Pomnik, 40 min (1980 - 81)

16 grudnia 1980 roku nastąpiło odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców przy II bramie Stoczni Gdańskiej. Reżyser‚ dzięki Annie Walentynowicz‚ dociera do dwu grup stoczniowców - uczestników tamtych wydarzeń. Wspominają dni poprzedzające tragiczną datę 16 grudnia 1970 roku‚ wspominają masakrę i jej ofiary.

Msza za Ojczyznę, 38 min (1984 - 85)

Msza święta w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odprawiana w intencji ojczyzny - pierwsza bez udziału ks. Jerzego Popiełuszki. Wnikliwy i przejmujący opis uroczystości przeplatają obszerne fragmenty ostatniego kazania ks. Jerzego‚ które wygłosił w Bydgoszczyna kilka godzin przed śmiercią. Wywiady ze świadkami tragicznych wydarzeń tamtej nocy‚ bogata ikonografia‚ przemówienie gen. Kiszczaka oraz rozprawa sądowa zabójców księdza. Film zdobył pierwszą nagrodę w kategorii dokumentu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Tampere.

Perspektywa, 43 min (1988)

Fabryka obrabiarek w Pruszkowie przez blisko rok była śledzona obiektywem kamery fińskiego reżysera. Rok 1988 w fabryce rozpoczął się od noworocznego spotkania dyrekcji z pracownikami. Był pochód pierwszomajowy oraz studniówka w przyfabrycznym technikum. Te wydarzenia oraz obraz pracy fabryki zostały wmontowane w rozmowy Jääskeläinena z pracownikami zakładu. Wywiad z ośmioma pracownikami ujawnia ich wieloletnią gorycz i rozczarowanie - jak się okazuje coraz głębsze w miarę trwania nagrania. Tytułowa perspektywa w ostatecznym rozrachunku jest praktycznie brakiem jakiejkolwiek perspektywy.