warszawa_a_4-1.F.jpg
Bogdan Paprocki jako stary Faust w operze Charles'a Gounoda (spektakl Opery Narodowej)
JULIUSZ MULTARZYƃSKI