Dotacje UE do budżetu

Projekt ustawy o finansach publicznych, przewidujący m.in. włączenie do budżetu państwa środków unijnych oraz likwidację limitów zadłużania się samorządów, poparły wczoraj wszystkie kluby poselskie. Zmiany spowodują, że wydatkami budżetu w 2007 roku staną się wszystkie środki przeznaczane na finansowanie programów UE, co pozwoli państwu w pełni je kontrolować. Łatwiej z unijnych dotacji korzystać będą mogły gminy - powstanie m.in. nowa kategoria dotacji rozwojowych. Do budżetu w formie załącznika dołączone zostaną też plany finansowe rządowych agencji. Będą one uchwalane łącznie z budżetem, a przejrzystość ich ustalania będzie dzięki temu większa.