DF więcej

W ramach naszego cyklu pisaliśmy o:

  • ¦ odpisach aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości składników
  • majątku - DF z 16 listopada,
  • ¦ niewłaściwym rozliczeniu kosztów zakupu - DF z 23 listopada,
  • ¦ błędnym rozliczeniu faktur korygujących - DF z 30 listopada,
  • ¦ nieprawidłowym wykazywaniu przychodów przed wydaniem towarów - DF z 7 grudnia,
  • ¦ błędach przy wycenie zapasów - DF z 14 grudnia,
  • ¦ błędach w polityce rachunkowości - DF z 28 grudnia, oraz
  • ¦ wycenie rzeczowych aktywów trwałych przy przejściu na MSR - DF z 4 stycznia br.