W tabeli przyjęliśmy założenie, że składki były opłacane w następnym miesiącu (do 10 dnia). W rozliczeniu za 2006 r. wykażemy więc składkę za grudzień 2005 r. (zapłaconą w styczniu 2006 r.), nie uwzględnimy natomiast składki za grudzień 2006 r. (zapłaconej w styczniu 2007 r.).