Bez składek ZUS

Zamknięty katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek ZUS zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Obejmuje on prawie wszystkie świadczenia pracownicze zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 updof. Co więcej, warunki wyłączenia z podstawy wymiaru składek są takie same jak warunki zwolnienia. Oznacza to, że jeśli pracodawca wypłaca pracownikowi świadczenia w wysokości przekraczającej limity zwolnień, musi od nadwyżki odprowadzić składkę na ZUS.