Za pracujących za granicą

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane w całości za pracujących i rozliczających się za granicą, zapłacone w Polsce do polskiego systemu ubezpieczeń są dochodem z pracy opodatkowanym w Polsce. Takie wyjaśnienie znaleźć można w piśmie Izby Skarbowej z Gdańsku z 23 lipca 2004 r. (BI/055/0417/04).