Rozdzielanie kosztów pośrednich

Największym problemem może być przyporządkowanie kosztów pośrednich do danego okresu sprawozdawczego.

PRZYKŁAD Firma A wykupiła dwuletnią koncesję. Jeżeli wydatek na nią poniosła: ¦ w grudniu 2006 r. - w całości zaliczy go do kosztów podatkowych w momencie zapłaty, ¦ w styczniu 2007 r. - powinna rozliczyć go proporcjonalnie do okresu obowiązywania koncesji, a więc część zaliczy w koszty 2007 r., a część w koszty 2008 W wielu jednak przypadkach rozliczenie nie będzie takie proste. Mogą pojawić się np. wątpliwości, jakrozliczyć kupione pod koniec roku materiały biurowe. Moim zdaniem takie wydatki powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. Należy bowiem uznać, że obowiązek podzielenia kosztów pośrednich dotyczy tylko tych przypadków, gdy można je przyporządkować do konkretnego przedziału czasowego (np. ubezpieczenie za okres od... do...). Zauważmy, że konieczność rozdziału na poszczególne lata podatkowe dotyczy wszystkich wydatków, bez względu na ich wysokość. W skrajnych sytuacjach oznacza to więc, że jeżeli podatnik w grudniu danego roku poniesie wydatek w wysokości np. 2 zł, który dotyczy dwóch różnych lat podatkowych, to powinien rozdzielić go na poszczególne lata podatkowe.