U podatników PIT

Takie same zasady, jak wyżej omówione, od 1 stycznia 2007 r. stosują również podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Powinni oni zwrócić uwagę na jeszcze jedną nowość. Otóż do 31 grudnia 2006 r. prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, będący jednocześnie podatnikami VAT czynnymi mogli - zgodnie z art. 14 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ewidencjonować przychody w dacie wystawienia faktury, a jeżeli nie wystawili faktury w terminie określonym w przepisach - w dacie, w której faktura powinna być wystawiona. Dotyczyło to tylko przychodów osiąganych w miesiącach od stycznia do listopada (jeżeli faktury dotyczące zdarzeń mających miejsce w grudniu miały być wystawione w roku następnym, to wówczas za datę powstania przychodów uważało się ostatni dzień roku podatkowego, w którym wystąpiły te zdarzenia). Od 1 stycznia 2007 r. nie ma możliwości takiego rozpoznawania przychodów. A więc również ci podatnicy, którzy za dostawę towarów wykonaną 31 stycznia 2007 r. wystawią fakturę 2 lutego 2007 r., powinni rozpoznać przychód 31 stycznia 2007 r. Zgodnie ze starymi regulacjami mogliby zewidencjonować przychód w lutym 2007 r.