Co to jest wspólność łączna

Wspólność łączna oznacza, że majątek wspólników spółki cywilnej: ¦ jest niepodzielny, ¦ nie można określić wysokości udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom,¦ każdy z nich jest właścicielem majątku jako całości, jak i każdej rzeczy (prawa) składającej się na tę całość.

("Komentarz do kodeksu cywilnego" tom 2, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 687)