Czego nie odliczymy

Dochodu nie można obniżyć o darowizny przekazane: ¦ osobom fizycznym, ¦ osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.