firma_a_9-1.F.jpg
Ewidencja w księgach darczyńcy
firma_a_9-2.F.jpg
Ewidencja w księgach obdarowanego