Jak oceniać OFE


¦ Krótkie okresy: miesięczne czy nawet kilkunastomiesięczne, nie są najlepsze do oceny funduszy emerytalnych. Lepiej brać pod uwagę jak najdłuższy czas pomnażania pieniędzy; powinno to być co najmniej dwa - trzy lata. Im okres jest dłuższy, tym lepiej. Ale nawet taka długookresowa ocena nie daje pewności, że dotychczasowe wyniki zostaną powtórzone w przyszłości. To, że dany fundusz ma słaby wynik w ciągu np. miesiąca czy nawet roku, nie oznacza, że jest zły. Może poprawić wyniki i wówczasokaże się, że jego klienci zyskali najwięcej. Zdarza się, że fundusz emerytalny nawet przez rok czy dwa inwestuje słabiej od konkurentów, a mimo to w zestawieniu obejmującym długi okres plasuje się wysoko.
¦ Nadzór emerytalny co pół roku publikuje zestawienie funduszy emerytalnych pod względem stóp zwrotu uzyskanych w trzyletnim okresie. Informacje te można znaleźć na stronie www.knf.gov.pl. Podobne zestawienia publikujemy co kwartał w "Moich Pieniądzach".