styl_zycia_a_3-1.F.jpg
Prof. Tomasz Wolańczyk z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie
ROBERT GARDZIŃSKI
styl_zycia_a_3-2.F.jpg
Poradnik dla rodziców i wychowawców, A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska, "ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej". GWP, 2007