warszawa_a_5-1.F.jpg
MPWiK wystąpiło o zgodę na wycięcie kolejnych czterech drzew
SEWERYN SOŁTYS