warszawa_a_6-1.F.jpg
Sprzątanie plakatów ma się zakończyć do końca stycznia
MARCIN ŁOBACZEWSKI