>Belvedere

Obroty > 556,5 MLN EURO
Wynik netto > 4,8 MLN EURO
Zatrudnienie > B.D.

*po trzech kwartaƂach 2006 r.