ekonomia_a_4-1.F.jpg
W naszej redakcji doszło do pierwszej rozmowy urzędników Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli branży turystycznej o połączeniu POT z PAIiIZ
KUBA KAMIŃSKI