Jak pracuje episkopat

W piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie Rady Stałej Episkopatu i biskupów diecezjalnych.Radę tworzą: przewodniczący episkopatu abp Józef Michalik, zastępca abp Stanisław Gądecki, sekretarz generalny bp Piotr Libera oraz ośmiu biskupów wybranych przez cały episkopat. Teraz jest ich siedmiu, abp Stanisław Wielgus przestał być jej członkiem. Konferencja Episkopatu Polski liczy 133 biskupów, w tym 42 w randze ordynariuszy diecezji (dwie diecezje nie mają teraz ordynariuszy, tylko administratorów: bp. Romana Marcinkowskiego w Płocku i kardynała Józefa Glempa w Warszawie). W episkopacie jest 61 biskupów pomocniczych i 28 emerytów (m.in. abp Wielgus). Ci ostatni mogą uczestniczyć w spotkaniach biskupów, ale bez prawa głosu. Średnia wieku biskupów to ponad 65 lat. Episkopat podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje podejmowane przez biskupów diecezjalnych musi zatwierdzić cała Konferencja Episkopatu.