Przykład taryfikatora wynagrodzeń w firmie średniej wielkości
Stanowisko Grupa zaszeregowania Minimalne kwalifikacje Stawka pensji zasadniczej
> dyrekorzy zarządzający pionów i ich zastępcy, > kierownicy działów, > radcy prawni VI > wykształcenie wyższe kierunkowe lub zbliżone, > biegła znajomość języka angielskiego i dostateczna innego obcego, od 9 do 15 tys. zł
> minimum pięć lat pracy na stanowisku
kierowniczym bądź samodzielnym
> zastępcy kierowników działów, > główni specjaliści, V > wykształcenie wyższe kierunkowe od 5 do 9 tys. zł
lub zbliżone,
> znajomość języka obcego,
> zastępca głównego księ- > minimum dwa lata pracy na samodziel-
gowego oraz radcy nym stanowisku
prawnego  
> specjaliści, > informatycy, IV > wykształcenie średnie kierunkowe lub zbliżone, od 3 do 5 tys. zł
> księgowi, > znajomość języka obcego,
> przedstawiciele handlowi > minimum rok pracy na podobnym stanowisku
> referenci, > pomoc księgowa, III > wykształcenie średnie kierunkowe lub zbliżone, od 2 do 3 tys. zł
> pracownicy administracyjni > minimum rok pracy na podobnym
średniego szczebla stanowisku
> asystenci, II > wykształcenie średnie kierunkowe od 1,5 do 2,5 tys. zł
> sekretarki, lub zbliżone
> pracownicy  
administracyjni  
> gońcy, > kierowcy, I   od 936 zł do 2 tys. zł
> sprzątaczki