sport_a_2-1.F.jpg
Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej - wczoraj i dziś, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 2006