swiat_a_1-2.F.jpg
Kto jest odpowiedzialny za klęskę w Iraku?