firma_a_17-1.F.jpg
Encyklopedia Prawna pod red. prof. Urszuli Kaliny-Prasznic, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 str. 1085