Co ze spółką cywilną

Spółce cywilnej nie przysługuje prawo do firmy. Pod firmą działać może ten tylko, kto ma zdolność prawną i jest przedsiębiorcą. Spółka cywilna ani nie jest przedsiębiorcą (jest nim każdy ze wspólników w takiej spółce), ani nie ma zdolności prawnej. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 1990 r. (sygn. I CR 529/90). Sąd orzekł, że oznaczenie spółki cywilnej jest dobrem osobistym jej wspólników. Nie ma więc przeciwwskazań, by wspólnicy obrali dla swojej spółki jakąś nazwę. Tyle że nazwa ta nie będzie chroniona według przepisów o firmie, tylko o ochronie dóbr osobistych. W nazwie spółki cywilnej nie muszą być imiona i nazwiska wspólników (choć są oni przedsiębiorcami).