firma_a_5-1.F.jpg
Adam Doliwa - Prawo mieszkaniowe. Komentarz 3. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006 str. 903