Na czym polega solidarność właściwa

Solidarność dłużników oznacza, że każdy z nich odpowiada wobec wierzyciela za cały dług. Natomiast wierzyciel może domagać się zapłaty całej należności lub jej części:
¦ od wszystkich dłużników łącznie lub
¦ od kilku z nich albo
¦ od każdego z osobna.

Jeśli dług spłaci jeden dłużnik, to pozostali są z niego zwolnieni. Jest to tzw. solidarność właściwa (art. 366 kodeksu cywilnego). Ten, który zapłacił, może potem domagać się zwrotu od pozostałych.

O tym, w jakim zakresie ten, kto zapłacił dług, może wystąpić z roszczeniem tzw. regresowym wobec pozostałych solidarnych dłużników, decydują już relacje między nimi. One już wierzyciela nie interesują.