Sprawdź organizatora

¦ Na stronie internetowej Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl sprawdź, czy firma ma zezwolenie na organizowanie imprez turystycznych.

¦ W kuratorium oświaty w województwie, w którym ma być planowana kolonia (np. w przypadku Zakopanego w kuratoriumw Krakowie), sprawdź, czy zimowisko jest zarejestrowane. Aby tak się stało, organizator musi przedstawić w kuratorium m.in. kartę kwalifikacji obiektu (pensjonat sprawdza m.in. sanepid i straż pożarna), kwalifikacje opiekunów i personelu medycznego, program wypoczynku.