Axel Springer
  • Przychody > 1736 MLN EURO
  • Wynik netto > 173 MLN EURO
  • Zatrudnienie > 10 084 OSOBY

dane za trzy kwartaƂy 2006 roku