kraj_a_17-1.F.jpg
Łukasz Kamiński, zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN
MARCIN ŁOBACZEWSKI