Ważne adresy

Ambasada Republiki Bułgarii
Al. Ujazdowskie 33/35
00-540 Warszawa
tel. (0-22) 629 40 71-75
e-mail: office@bgemb.com.pl

Wydział Handlowy
tel. (0-22) 629 41 11, 621 25 35
e-mail: n.kostov@mi.government.bg

Wydział Konsularny
tel. (0-22) 628 13 40
e-mail: konsulat@bgemb.com.pl

Ambasada RP w Bułgarii
ul. Chan Krum 46
1000 Sofia
tel. (003592) 987-26-10, 987-26-60
e-mail: polamba@internet-bg.net

Wydział Konsularny
tel./fax 981-85-45
e-mail: polconsul@internet-bg.net

Konsulat Generalny RP w Warnie
ul. Sławiańska 18
9000 Warna
tel. (0-0 359 52) 60-92-12
e-mail: conplvar@techno-link.com

Bułgarska Izba Handlowo-Przemysłowa
42 Parchevich Str.
1058 Sofia
tel. (+359 2) 987 26 31/35
e-mail: bcci@bcci.bg