Tabela podatku dochodowego od osób fizycznych 
Wysokość dochodu Stawka
do 2160 BGN 0 proc.
powyżej 2160 BGN do 3000 BGN 20 proc.
powyżej 3000 BGN do 7200 BGN 168 BGN + 22 proc. od nadwyżki powyżej 3000 BGN
powyżej 7200 BGN 1092 BGN + 24 proc. od nadwyżki powyżej 7200 BGN