Stawki odsetek ustawowych(cywilnych) w stosunku rocznym  
Stawka w proc. Okres obowiązywania Podstawa prawna
54 od 1 maja 1993 do 14 grudnia 1995 DzU nr 33, poz. 148
46 od 15 grudnia 1995 do 31 grudnia 1996 DzU nr 141, poz. 694
35 od 1 stycznia 1997 do 14 kwietnia 1998 DzU nr 151, poz. 713
33 od 15 kwietnia 1998 do 31 stycznia 1999 DzU nr 106, poz. 668
24 od 1 lutego 1999 do 14 maja 1999 DzU nr 7, poz. 52
21 od 15 maja 1999 do 31 października 2000 DzU nr 43, poz. 429
30 od 1 listopada 2000 do 14 grudnia 2001 DzU nr 90, poz. 996
20 od 15 grudnia 2001 do 24 lipca 2002 DzU nr 143, poz. 1612
16 od 25 lipca 2002 do 31 stycznia 2003 DzU nr 117, poz. 1009
13 od 1 lutego 2003 do 24 września 2003 DzU nr 14, poz. 137
12,25 od 25 września 2003 do 9 stycznia 2005 DzU nr 166, poz. 1613
13,5 od 10 stycznia 2005 do 14 października 2005 DzU nr 3, poz. 16
11,5 od 15 października 2005 DzU nr 201, poz. 1662