Zryczałtowane koszty uzyskaniaprzychodu ze stosunku pracy w 2007 r.  
MIESIĘCZNE   ROCZNE 
dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy   108,50 zł   1302 zł  
od więcej niż jednego zakładu pracy   108,50 zł   1953,23 zł  
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy   135,63 zł   1627,56 zł  
od więcej niż jednego zakładu pracy   135,63 zł   2441,54 zł  
dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących przychody:  
od jednego zakładu pracy   108,50 zł   1302 zł  
od więcej niż jednego zakładu pracy   108,50 zł   1953,23 zł