swiat_a_2-1.F.jpg
Praca naszych rodaków za granicą często przypomina niewolnictwo