Jak wzrastały minimalne pensje nauczycieli  
Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
stażysta kontraktowany mianowany dyplomowany
było jest było jest było jest było jest
Magister z przygotowaniem pedagogicznym 1160 1218 1375 1444 1742 1829 2090 2195
Magister bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 998 1048 1181 1240 1495 1570 1797 1887
Osoba z tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, osoba z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 858 901 1019 1070 1290 1355 1549 1626
Pozostałe wykształcenie 712 748 849 891 1072 1126 1287 1351