Jak długo przechowywać  
Rodzaj dokumentuj dokumentu Czas przechowywania
dokumenty zgłoszeniowe (ZUS ZUA i ZUS ZZA) 5 lat (na nośnikach elektronicznych oraz w formie papierowej)
dokumenty rozliczeniowe: deklaracja rozliczeniowa, imienne raporty miesięczne I dokumenty korygujące 10 lat (na nośnikach elektronicznych i w formie papierowej)
przelewy potwierdzające opłacanie składek za zatrudnionych 5 lat
listy płac, karty wynagrodzeń i inne dokumenty, na podstawie których ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty 50 lat
przelewy potwierdzające opłacanie składek za siebie 50 lat