Do czasu udowodnienia winy Roman M. jest niewinny

Andrzej Koźlik, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach