kraj_a_6-1.F.jpg
Na poznańskim placu Mickiewicza Naszość zorganiozwała happening pod hasłem "Józek nie daruję Ci tej nocy"
BARTOSZ JANKOWSKI
kraj_a_6-2.F.jpg
W warszawskim przemarszu uczestniczyli m.in. członkowie OPZZ, SLD, SdPI, Unii Pracy, Unii Lewicy. Pochód prowadzili Longin Pastusiak, Marek Borowski, Wojciech Olejniczak i Jan Guz
DAREK GOLIK