Język został rozwinięty najpierw w sferze gestów. Kiedy już odpowiednie partie mózgu zostały ukształtowane, wtedy dopiero gesty zostały przetłumaczone na dźwięki

Frans de Waal