Rodzaje kart i różnice między nimi

KARTY DEBETOWE - umożliwiają płacenie za towary i usługi do wysokości dostępnych na rachunku środków (lub z niewielką dodatkową kwotą, np. 300 zł, do dyspozycji klienta). Generalnie nie można wydać więcej, niż się aktualnie posiada. Karty te są związane z kontem osobistym. Konto jest automatycznie obciążane dokonaną płatnością. Z reguły banki przy wydawaniu tych kart nie stawiają klientom żadnych dodatkowych warunków (np. określonego poziomu dochodów). Karty debetowe również umożliwiają pobieranie pieniędzy z bankomatu.

KARTY KREDYTOWE - pozwalają na dokonywanie transakcji bez posiadania na koncie bieżących środków. Uzyskany tym sposobem kredyt - jego warunki określa wcześniej zawarta umowa z bankiem - trzeba spłacić. Przy ustalaniu limitu kredytowego bank najczęściej bada nasze dochody i stan majątkowy. Posiadając kartę kredytową, nie musimy mieć konta.

KARTY OBCIĄŻENIOWE - są powiązane z rachunkiem bankowym, ale dzięki nim możemy korzystać ze środków, których aktualnie nie posiadamy na koncie. Konto zostanie obciążone nie w momencie dokonania płatności, ale jakiś czas potem, po upływie cyklu rozliczeniowego karty (określa go umowa). Gdy nie uregulujemy zadłużenia, bank obciąży nas wysokimi (mogącymi sięgnąć nawet 23 proc. rocznie) odsetkami karnymi. Karta ta najczęściej wydawana jest odpłatnie i obciążona prowizjami za dokonywane transakcje.

KARTY BANKOMATOWE - służą tylko do pobierania gotówki z bankomatu.