Więcej obowiązków dla użytkowników

Od 1 lipca dużo się zmieni. Mająca obowiązywać od 1 lipca nowa ustawa z 13 kwietnia br. o Państwowej Inspekcji Pracy rozstrzyga, które obowiązki bhp spoczywają na pracodawcach użytkownikach. Będą oni musieli:

  • ¦ dostarczać czasownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
  • ¦ zapewniać napoje i posiłki profilaktyczne,
  • ¦ posyłać ich na szkolenia bhp,
  • ¦ ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
  • ¦ przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o tym ryzyku.